Με σεβασμό στον καταναλωτή και το περιβάλλον ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μελίκης παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και προδιαγραφές , εφαρμόζοντας τους διεθνείς κανονισμούς διασφάλισης ποιότητας.

    Προμηθεύεται την πρώτη ύλη από τους παραγωγούς μέλη του.

      Κατά την παραγωγική διαδικασία γίνεται εφαρμογή των  συστημάτων  GLOBALGAP, AGRO 2.1 & AGRO 2.2, IFS, ISSO 22000 που είναι γνωστά και σαν  Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής (Integrated Crop Management).

    Ο Α.Σ. Μελίκης εφαρμόζει μεθόδους πλήρους παρακολούθησης και καταγραφής των εφαρμογών (φυτοφαρμάκων , λιπασμάτων κλπ) που κάνουν οι καλλιεργητές μέλη του σε ανεξάρτητο φάκελο για κάθε μέλος.

   Η συνολική παραγωγική διαδικασία της α΄ ύλης ελέγχεται σε όλα τα στάδια από τους γεωπόνους του συνεταιρισμού.

   Η  Γεωτεχνική Υπηρεσία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μελίκης είναι υπεύθυνη για την:

  • Διασφάλιση της ποιότητας της Α' ύλης
  • Υποστήριξη του συστήματος ελέγχου των εφαρμογών (Φυτοφαρμάκων,Λιπασμάτων κτλ.)
  • Εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής και των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας