Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μελίκης  είναι πιστοποιημένος με :

    • IFS
    • GLOBALGAP
    • AGRO 2.1 & AGRO 2.2
    • ISO  22000

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά του Α.Σ. Μελίκης  απευθυνθείτε στην Γεωπονική Υπηρεσία του συνεταιρισμού.